วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อควรระวังในการบำรุงรักษารถยก

ในการใช้รถยกนั้นมีสิงที่ควรระวังมากมายเพื่อให้การใช้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่หน้าที่ปฏิบัตงานนั้น คงลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรู้ข้อปฏิบัติ หรือ ข้อควรระวังกัน เพื่อให้การบำรุงรักษารถยกหรือการทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัย
 เรามาดูกันว่าสิ่งที่ควรระวังในการบำรุงรักษารถยกที่คุณใช้งานอยู่มีอะไรบ้างกันเลย
        1.ไม่อนุญาติให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องยืนอยู่ใกล้รถยก
        2.ไม่ควรเก็บ น้ำมัน จารบี หรือผ้าที่เปื้อนไว้ใกล้ไฟ  ควรมีการเตรียมการถ้าเกิดกรณีไฟใหม้ จะต้องรู้ตำแหน่งของเครื่องดับเพลิงและวิธีการใช้อุปกรณ์
        3.สวมหมวกแข้ง รองเท้าหัวเหล็ก และชุดทำงาน เมื่อมีการเจาะ เจียร การเคาะ หรือใฃ้ลมที่มีแรงดันสูง จะต้องใส่แว่นตาเสมอ
        4. ต้องเข้าใจการทำงานของรถยก ก่อนทำงาน และควรทำงานในพื้นที่ทีสะอาด
        5. ต้องจอดรถยกในพื้นที่เรียบ ดึงเบรคมือ ผลักคันโยกให้อยู่ในตำแหน่ง " ว่าง"  และวางงาให้เรียบกับพื้นและดับเครื่องยนต์
        6. ปลดสายแบตเตอรี่ ทุกครั้งที่มีการซ่อม
        7. ทำความสะอาดทันที่ เมือมีน้ำมันหรือ จาระบีเปื้อนบนพื้น หรือห้องคนขับ เพราะจะทำให้ลื่นไถล อาจทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นๆได้
        8. การซ่อมทุกครั้งจะต้องดับเครื่องยนต์ก่อน แต่ถ้าจำเป็นต้องทำงาน ขณะติดเครื่องยนต์ จะต้องมีช่าง 2 คน โคย คนแรกนั่งบนรถ และอีกคนเป็นผู้ซ่อม
        9. ควรจำใว้เสมอว่า วงจรไฮดรอลิกอยู่ภายใต้ความดันที่สูงเพราะ ฉะนั้นเมื่อมีการซ่อมระบบไฮดรอลิกหรือบำรุงรักษาจะต้องลดแรงดันในระบบไฮดรอลิกเป็นอันดับแรก       ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล ที่ให้ความรู้แก่สาธารณชน
 
       ในการใช้รถยกนั้นมีสิงที่ควรระวังมากมายเพื่อให้การใช้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่หน้าที่ปฏิบัตงานนั้น คงลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรู้ข้อปฏิบัติ หรือ ข้อควรระวังกัน เพื่อให้การบำรุงรักษารถยกหรือการทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัย
 เรามาดูกันว่าสิ่งที่ควรระวังในการบำรุงรักษารถยกที่คุณใช้งานอยู่มีอะไรบ้างกันเลย
        1.ไม่อนุญาติให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องยืนอยู่ใกล้รถยก
        2.ไม่ควรเก็บ น้ำมัน จารบี หรือผ้าที่เปื้อนไว้ใกล้ไฟ  ควรมีการเตรียมการถ้าเกิดกรณีไฟใหม้ จะต้องรู้ตำแหน่งของเครื่องดับเพลิงและวิธีการใช้อุปกรณ์
        3.สวมหมวกแข้ง รองเท้าหัวเหล็ก และชุดทำงาน เมื่อมีการเจาะ เจียร การเคาะ หรือใฃ้ลมที่มีแรงดันสูง จะต้องใส่แว่นตาเสมอ
        4. ต้องเข้าใจการทำงานของรถยก ก่อนทำงาน และควรทำงานในพื้นที่ทีสะอาด
        5. ต้องจอดรถยกในพื้นที่เรียบ ดึงเบรคมือ ผลักคันโยกให้อยู่ในตำแหน่ง " ว่าง"  และวางงาให้เรียบกับพื้นและดับเครื่องยนต์
        6. ปลดสายแบตเตอรี่ ทุกครั้งที่มีการซ่อม
        7. ทำความสะอาดทันที่ เมือมีน้ำมันหรือ จาระบีเปื้อนบนพื้น หรือห้องคนขับ เพราะจะทำให้ลื่นไถล อาจทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นๆได้
        8. การซ่อมทุกครั้งจะต้องดับเครื่องยนต์ก่อน แต่ถ้าจำเป็นต้องทำงาน ขณะติดเครื่องยนต์ จะต้องมีช่าง 2 คน โคย คนแรกนั่งบนรถ และอีกคนเป็นผู้ซ่อม
        9. ควรจำใว้เสมอว่า วงจรไฮดรอลิกอยู่ภายใต้ความดันที่สูงเพราะ ฉะนั้นเมื่อมีการซ่อมระบบไฮดรอลิกหรือบำรุงรักษาจะต้องลดแรงดันในระบบไฮดรอลิกเป็นอันดับแรก   
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล ที่ให้ความรู้แก่สาธารณชน

WWW.PCNFORKLIFT.COM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น